Pravac paleolitik (2004)

 

 
 1. Iz Kuta Kruga
2. Krevno
3. Eterle
4. Degeneral
5. Gubitnik
6. Putuj
7. Zuabludi
8. M za Sve
9. Junci Našeg Doba
10. Rezervna Radna Armija
11. Mizantropi
12. Oda